Kdo so člani SDE Slovenije

SDE Slovenije praviloma združuje delavce dejavnosti energetike.

V SDE Slovenije se lahko poleg delavcev, ki jim je pretežna dejavnost energetika, včlanijo tudi delavci ostalih dejavnosti, ter upokojenci.

Članstvo v SDE Slovenije je prostovoljno. Določena oseba postane član SDE Slovenije, ko podpiše pristopno izjavo, s katero izjavlja, da sprejema program in Statut SDE Slovenije.