Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije

je samostojna, prostovoljna, demokratična, nestrankarska stanovsko-interesna panožna organizacija, v katero se delavci dejavnosti energetike in ostalih dejavnosti v Republiki Sloveniji včlanjujejo zato, da bi v njej na organiziran način izražali in uresničevali svoje posebne in skupne interese, uveljavljali in varovali svoj ekonomski, pravni in socialni položaj, pravice delavcev in članov sindikata v skladu s programskim dokumentom in Statutom SDE Slovenije, temeljnim programskim dokumentom in Statutom Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, z mednarodnimi konvencijami in načeli pravne države.

V SDE, največji sindikalni organizaciji v energetski dejavnosti v Sloveniji,
se od marca 1990 združujejo delavci dejavnosti energetike

i

SDE je edini podpisnik kolektivne pogodbe elektrogospodarstva Slovenije, kjer v 21 podjetjih več kot 6.500 zaposlenim zagotavlja nadstandardne delavske pravice.

Znotraj družb, kjer deluje SDE, so podpisane podjetniške kolektivne pogodbe, ki omogočajo še višjo raven pravic delavcev kot jo prinaša panožna kolektivna pogodba.

SDE je soustanovitelj ekonomsko socialnega odbora za energetiko (ESOE), kjer predlaga izboljšave delavnopravne zakonodaje in predloge sprememb energetske zakonodaje.

Nazadnje objavljeno

Dan solidarnosti in akcije

Dan solidarnosti in akcije

Spoštovane kolegice in kolegi! Na 43. seji predsedstva RETUNSEE smo se dogovorili o DNEVU SOLIDARNOSTI IN AKCIJE v letu 2024 zato vam v prilogi pošiljamo plakat za nadaljnjo uporabo in sodelovanje. Letošnja akcija je posvečena delavcem Turčije in bo v četrtek, 25....

Kako postanem član?

Za včlanitev v sindikat SDE Slovenije lahko ročno izpolnite pristopno izjavo in
jo pošljite po pošti na naš naslov ali izpolnite elektronsko pristopno izjavo.