Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije

je samostojna, prostovoljna, demokratična, nestrankarska stanovsko-interesna panožna organizacija, v katero se delavci dejavnosti energetike in ostalih dejavnosti v Republiki Sloveniji včlanjujejo zato, da bi v njej na organiziran način izražali in uresničevali svoje posebne in skupne interese, uveljavljali in varovali svoj ekonomski, pravni in socialni položaj, pravice delavcev in članov sindikata v skladu s programskim dokumentom in Statutom SDE Slovenije, temeljnim programskim dokumentom in Statutom Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, z mednarodnimi konvencijami in načeli pravne države.

V SDE, največji sindikalni organizaciji v energetski dejavnosti v Sloveniji,
se od marca 1990 združujejo delavci dejavnosti energetike

i

SDE je edini podpisnik kolektivne pogodbe elektrogospodarstva Slovenije, kjer v 21 podjetjih več kot 6.500 zaposlenim zagotavlja nadstandardne delavske pravice.

Znotraj družb, kjer deluje SDE, so podpisane podjetniške kolektivne pogodbe, ki omogočajo še višjo raven pravic delavcev kot jo prinaša panožna kolektivna pogodba.

SDE je soustanovitelj ekonomsko socialnega odbora za energetiko (ESOE), kjer predlaga izboljšave delavnopravne zakonodaje in predloge sprememb energetske zakonodaje.

Nazadnje objavljeno

Podpora francoskim sindikalnim kolegom FNME-CGT

Podpora francoskim sindikalnim kolegom FNME-CGT

Po množičnih akcijah, s katerimi so francoski sindikati nasprotovali vladnim pokojninskim reformam in zaprtju pokojninskih skladov za delavce na področju elektrike in plina v Franciji je prišlo do pregona sindikalnih voditeljev in aktivistov FNME- CGT. SDE Slovenije...

Še niste naš član?