Brezplačna pravna pomoč

SDE Slovenije lahko samostojno ali skupaj z območnimi organizacijami ZSSS ter z drugimi samostojnimi sindikati ustanavlja službe pravne pomoči, ki zagotavljajo članom brezplačno pravno pomoč pri varstvu njihovih pravic, ki izhajajo iz dela in delovnega razmerja.

Vsi naši člani imajo pravico do:
do brezplačne pravne pomoč in zaščite v sporih iz delovnega razmerja in kolektivne pogodbe,
– do varstva zaradi sindikalnih aktivnosti.

 

pravna-pomoc-SDE Slovenije