Pomoč za preventivno zdravljenje

Pomoč v glavnem nudijo sindikati družb iz lastnih sredstev ali se za te namene dogovorijo z delodajalcem.