Dodatno usposabljanje in izobraževanje

Glede na novo vlogo sindikata in naloge, ki iz tega izhajajo, smo sindikati na vseh ravneh dolžni izobraževati in usposabljati svoje člane, še posebej to velja za sindikalne zaupnike, ki so prvi poklicani, da pomagajo članom sindikata oziroma, da poznajo poti, načine in naslove, kje in kako lahko član išče določeno pomoč.