Članstvo v sindikalnih hranilnicah

Sindikat SDE Slovenije je družbenik Delavske hranilnice. Iz tega naslova lahko naši člani najamejo posojila.

Pogoj za pridobitev posojila je sposobnost varčevanja izposojenih sredstev s tem, da mesečna obremenitev plače za člane sindikata ne sme presegati 1/3 neto plače.

Posojila so gotovinska, vračajo se v enakih mesečnih obrokih, ob odobritvi posojila pa je treba poravnati stroške zavarovanja in stroške posojila. Kreditno ponudbo oziroma pogoje za pridobitev posojila ter obrazce član dobi pri svojem predsedniku sindikata družbe, na sedežu SDE ali na v enoti Delavske hranilnice.

Za člane sindikata SDE je prednost ta, da vam obrazce za posojilo na vašo željo pošljemo na delovno mesto in ko vam v službi za obračun plače obrazce izpolnijo in potrdijo ob vašem podpisu, nam jih lahko po pošti pošljete na sedež SDE ali kar na Delavsko hranilnico, posojilo pa vam DH nakaže na vaš TRR. Tako vam prihranimo pot in čas. Imate pa tudi možnost, da se vam izplača posojilo v gotovini na blagajni Delavske hranilnice.