INFO: +386 (0)1 434 12 91 ali sde.slovenije@siol.net

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije

Novice

Javna zahvala vsem delavcem ELES-a in elektrodistribucijskih podjetij

Javna zahvala vsem delavcem ELES-a in elektrodistribucijskih podjetij za požrtvovalnost ob katastrofi, ki je povzročila večje motnje pri oskrbi z električno energijo prebivalcev in gospodarstva na področju celotne republike Slovenije.

Preberi več

Dopis predsednici vlade

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije (SDE) odločno nasprotuje prodaji slovenskih energetskih podjetij, zato bo v zaščito interesov slovenske energetike kakor tudi v zaščito interesov vseh slovenskih porabnikov, izvedel vse s slovensko in evropsko zakonodajo predvidene aktivnosti, v kolikor ne bo prišlo do dogovora o spremembi nekaterih členov predloga zakona o SDH v okviru ESOE.

Preberi več

Pismo Vladi republike Slovenije

Osnutek zakona o SDH, ki je bil predstavljen socialnim partnerjem v okviru ESS, daje več vprašanj kot odgovorov, na kašen način se bo v R Sloveniji upravljalo z državnim premoženjem. Energetika je dejavnost, ki ima s svojim delovanjem multiplikativen učinek na vse ostale dejavnosti v RS, zato na tem področju odnose med socialnimi partnerji urejamo v okviru ESOE (Ekonomsko-socialni odbor na področju energetike).

Preberi več

Zahtevani ukrepi oziroma pogoji za nadaljnji obstoj in poslovanje družbe RTH d.o.o..

Na skupnem sestanku predstavnikov SDE Slovenije ter predstavnikov sindikata, vodstva in lastnika družbe RTH d.o.o., so bili predstvavljeni zahtevani ukrepi oziroma pogoji za nadaljnji obstoj in poslovanje družbe RTH d.o.o..

Preberi več

Dopis Vladi – odgovor na trditve v zvezi s spremembami EZ-1

Predsedstvo SDE Slovenije je Vlado ponovno opozorilo, da gtrditev "EZ-1 se potem, ko smo na odboru ESOE s sindikati sklenili dogovor o podpori, ni spremenil v nobeni vsebini, ki bi zadevala dogovorjeno vsebino" ne drži, saj je bila brez soglasja socialnih partnerjev spremenjena vsebina določila, ki govori o delitvi bistvenih nalog GJS SODO na dva dela kar pomeni ogroženost ekonomsko socialne varnosti zaposlenih v elektrodistribuciji.

Preberi več

Javni poziv generalnemu direktorju HSE d.o.o.

Predsednik SDE Slovenije je pozval Blaža Košoroka, generalnega direktorja HSE d.o.o., da zaposlenim v skupini HSE pojasni, na kakšni osnovi je bila izplačana uspešnost v družbi HSE d.o.o..

Preberi več

Pismo vladi

Kongres SDE Slovenije se je v mesecu aprilu 2013 seznanil s problematiko v družbi Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. (v nadaljevanju RTH) v zapiranju. Sprejeti so bili sklepi, da SDE Slovenije apelira na Vlado RS, da stori vse, da se tej družbi omogoči normalno izvajanje programa zapiranja, s poudarkom na razreševanju kadrovsko socialnega programa.

Preberi več

Bojan Majhenič, sindikat DEM

"Na Dravi imamo črpalnega potenciala (akumulacije, ko ni sonca in vetra) po moji oceni med 800 in 1000 MW. To bo v bodočnosti tudi naši družbi in okolju, v katerem živimo, omogočilo gospodarski razvoj."

Preberi več

V. Kongres SDE Slovenije

24. in 25. aprila 2013 je potekal V. kongres SDE Slovenije, na katerem so delegati izvolili predsednika in podpredsednike SDE Slovenije ter člane Nadzornega odbora in Statutarne komisije SDE Slovenije.

Preberi več

Energetika mora biti predmet dolgoročne strategije

Stelišče SDE glede privatizacije slovenske energetike je povsem jasno: zagovarjamo 100-odstotno lastništvo distribucijskih podjetij nad prodajnimi družbami ...

Preberi več