INFO: +386 (0)1 434 12 91 ali sde.slovenije@siol.net

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije

Razlaga KPES

POSLOVNIK O DELU KOMISIJE ZA RAZLAGO IN NADZOR NAD IZVAJANJEM KPES

RAZLAGE: