V petek, 24. maja 2024, je potekala redna spomladanska Konferenca Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije (SDE). Na povabilo Neodvisnega sindikata energetike Srbije smo tokratno konferenco izvedli v srbski prestolnici Beograd.

Na konferenci smo sprejeli poročilo o delovanju SDE za preteklo leto, vključno s finančnim poročilom za koledarsko leto 2023. V prvem letu mandata aktualnega predsedstva SDE smo med drugim dosegli pomemben napredek pri dvigu plač glede na Kolektivno pogodbo elektrogospodarstva Slovenije, utrdili interno komunikacijo med člani sindikata ter komunikacijo z mediji, uvedli smo tudi novo vizualno podobo SDE ter prenovili spletno stran. Na konferenci smo pogledali še načrt dela za prihodnje obdobje do aprila 2025.

Na obisku smo prav tako poglobili naš dolgoletni prijateljski odnos in sodelovanje s srbskim energetskim sindikatom, s katerimi si tudi skupaj prizadevamo za izboljšanje delovnih pogojev in pravic delavcev v energetski dejavnosti.