VII. Kongres SDE Slovenije

30.3.2023 je v Ankaranu potekal VII. Kongres SDE Slovenije, na katerem so delegati izvolili predsednika SDE Slovenije, člane Nadzornega odbora in člane Statutarne komisije.

Člani posameznih koordinacija pa so izvolili tudi predsednike in podpredsednike koordinacij.

Kongresa so se udeležili tudi predsednica ZSSS, predstavniki mednarodne mreže RETUNSEE ter  predstavniki EPSU.

Za mandatno obdobje 2023-2028 so bili izvoljeni:

Za predsednika SDE Slovenije
Mitja C. Fabjan

Za člane Nadzornega odbora SDE Slovenije
Amadeja Vidonja
Tadeja Marksel
Andrej Rožman
Andrej Kogelnik
Damjan Mežnar

Za člane Statutarne komisije SDE Slovenije
Robert Felicijan
Primož Ribič
Janko Lihteneker
Hinko Uršič
Franc Juvan

Za predsednika koordinacije proizvodnje električne energije
Dejan Kralj

Za podpredsednika koordinacije proizvodnje električne energije
Igor Štruc

Za predsednika koordinacije distribucije in prodaje električne energije
Robert Gabrič

Za podpredsednika koordinacije distribucije in prodaje električne energije
Aljoša Mozetič

Za predsednika koordinacije drugih dejavnosti
Valentin Kalin

Za podpredsednika koordinacije drugih dejavnosti
Matjaž Lubej