10. in 11. novembra 2022 je v Ankaranu potekala letna Konferenca SDE Slovenije. Člani so se v uradnem delu konference seznanili z dejavnostmi pogajalske skupine SDE Slovenije in se dogovorili o nadaljnjih aktivnostih za ohranitev ekonomsko socialne varnosti zaposlenih v elektrogospodarstvu.
Na konferenci so člani sprejeli tudi nekateri predloge za spremembo Statuta SDE Slovenije.

Seja članov Konference SDE Slovenije
Branko Sevčnikar, predsednik SDE Slovenije
Delovno predsedstvo konference

Gost tokratne konference je bil dr.  Boris Sučić z Inštituta Jožef Štefan, ki je člane seznanil z dopolnjenim osnutkom Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta – NEPN 4.1.

dr. Boris Sučić, Inštitut Jožef Štefan

Ob zaključku konference pa je predsednik SDE Slovenije podelil odličja  za posebne dosežke v SDE Slovenije. Prejemniki pisnih priznanj za leto 2021 so Andrej Rožman – sindikat NEK, Koca Faik – sindikat TEš in Branko Mazej –sindikat TEš.