V zvezi s sklepi 36. seje predsedstva Mreže RETUNSEE, kjer smo se dogovorili za DAN AKCIJE za leto 2021, prilagamo plakat za vašo nadaljnjo uporabo.

S svojim dejanjem želimo poudariti pomen kolektivnih pogodb, ki so za nas sindikate tako imenovana mala ustava.

Ne glede na to, kako posamezne države urejajo to temo, na ravni podružnice ali podjetja sindikati vsekakor vztrajamo pri pogajanjih o kolektivnih pogodbah in njihovem podpisu.

Dolgoletne izkušnje, ki smo jih pridobili z delom na področju urejanja pravic delavcev, kažejo, da je stabilnost ekonomskih in socialnih pravic naših delavcev veliko močnejša in varnejša, če imamo te pravice urejene s kolektivnimi pogodbami.

A kot vsi vemo, se naše delo ne konča s končnim podpisom kolektivnih pogodb, nasprotno, na nas je, da še naprej spremljamo izvajanje določb kolektivnih pogodb in opozarjamo na morebitna odstopanja od pisnih opredelitev. .

Ker nekatere vlade in nekateri direktorji podjetij še vedno ne spoštujejo pomena kolektivnih pogodb, smo letošnji akcijski dan namenili temu vprašanju.

Prosimo, da z ustreznim plakatom objavite ustrezne objave/ objave/ na svojem spletnem mestu, natisnite plakate na oglasne deske podjetij, obvestite svoje medije o cilju našega ukrepa in tako vsi skupaj prispevamo k izboljšanju razmer na področju kolektivnih pogodb , v vseh državah organizacijah članicah Mreže RETUNSEE.

PLAKAT

Veseli bomo, če nam pošljete povezave do vaših objav, da jih bomo lahko objavili na našem skupnem spletnem portalu.

Letos naj bi akcija potekala točno na dan izvršnega odbora naše mreže na Kupresu. Zaradi poslabšanja zdravstvenih razmer v Bosni je bilo naše srečanje prestavljeno, kot ste bili obveščeni včeraj.

Hvala za sodelovanje, sindikalni pozdrav, dokler se spet ne srečamo, ko bodo razmere to dopuščale.

Mitja Fabjan,
Generalni sekretar RETUNSEE