V sindikatu delavcev dejavnosti Energetike Slovenije (SDE) aktivno sodelujemo pri delu v izrednih razmerah v Sloveniji in ob tem najprej izrekamo iskreno zahvalo vsem požrtvovalnim delavcem v bolnišnicah in drugih medicinskih ustanovah, ki v izrednih delovnih pogojih zagotavljajo normalno oskrbo pacientov.

Ob tem želimo izpostaviti tudi razmislek, da je za delovanje države v kriznih razmerah potrebna še kopica drugih dejavnosti, brez katerih sistemi ne bi delovali in nanje po krivici pozabimo. Zato gre naša zahvala tudi članicam in članom v drugih dejavnostih, ki  prebivalcem Slovenije omogočajo, da te ekstremne razmere preživljajo na kolikor- toliko dostojen način.

Zagotovo je dejavnost energetike tista, brez katere vse to sploh ne bi bilo mogoče, saj je električna energija  v času, ki ga živimo, temelj vsega gospodarstva. Naši delavci zagotavljajo 24/7 oskrbo z električno energijo, začenši v proizvodnji električne energije, prenosno podjetje  poskrbi za prenos in to energijo preda distribucijskim podjetjem. Te, tudi v teh razmerah, zagotavljajo odjemalcem kvalitetno in zanesljivo oskrbo z električno energijo. Energetika je zelo širok pojem, saj je v njo vključenih tudi veliko ostalih podpornih dejavnosti s področja Informatike in telekomunikacij, brez katerih energetski sistem ne bi deloval.

Samo izjemna pripadnost in strokovna usposobljenost vseh zaposlenih v energetiki, ki, ne glede na to, da zanje ni bilo na voljo ustrezne zaščitne opreme za zaščito njihovega zdravja, delo nemoteno opravljajo in ob tem izpostavljajo svoje zdravje in varnost svojih družin.   Vsi skupaj zagotavljamo zanesljivo oskrbo z električno energijo, uspešno izvajamo nadgradnje kapacitet telekomunikacijskih povezav, preko katerih se izvaja učenje na daljavo, naše internetne povezave omogočajo kvalitetno delo od doma.

Za vse to skrbijo zaposleni v energetiki, zato se v teh dneh, ko na cesti vidite njihova interventna vozila in njihove utrujene obraze, vsaj za trenutek zamislite in jim skupaj z nami izkažite zahvalo za njihovo požrtvovalno delo.

V sindikatu dejavnosti energetike smo prav zaradi tega, ker se naši člani vedno in povsod maksimalno angažirajo  pri reševanju težav države,  nanje izjemno ponosni in jim na tem mestu izrekamo javno pohvalo.

 

Predsednik SDE Slovenije,
Branko Sevčnikar