Primož Ribič kot predsednik SDE družbe ELES in mag. Aleksander Mervar kot direktor družbe ELES d.o.o. sta 7. decembra 2019 podpisala novo PKP družbe ELES. Pogajalski skupini SDE ELES in družbe ELES, katere vodja delojemalske strani je bil Bojan Drol in delodajalske strani je bil mag. Dušan Krajnik, sta po napornih a korektnih pogajanjih, ki so trajala skoraj leto dni,  dogovorila popolnoma novo PKP. Podpis nove PKP pomeni za zaposlene v družbi ELES d.o.o nov mejnik, saj prinaša na osnovi nove KPES v PKP ELES določene spremembe, ki so jih pogajalci nadgradili še s posameznimi specifičnimi in inovativnimi rešitvami, katere delovni proces v družbi ELES zahteva. Rešitve so dobre  tako za zaposlene, kot za družbo ELES. Podpis pogodbe je nov dokaz, da se da s konstruktivnim socialnim dialogom premostiti marsikatere različne poglede na isto problematiko.

V SDE Slovenije obema podpisnikoma ob tem dogodku iskreno čestitamo.