Člani konference SDE Slovenije so se na seji Konference, ki je potekala 14. in 15. novembra v Ankaranu, uvodoma seznanili z projektom sosežiga nenevarnih odpadkov.  Projekt, ki je še  v začetni idejni zasnovi v Skupine HSE družbi Termoelektrarna Šoštanj bi imel za družbo TEŠ pozitivni učinek na nižanje emisij CO2, obenem pa bi zagotovil nova delovna mesta, prav tako pa državi Sloveniji ne bilo  potrebno več vozit teh odpadkov v tujino in za sežig  še plačevati. Projekt je predstavil direktor TEŠ-a Mitja Tašler.

V nadaljevanju konference so se člani seznanili z stanjem na področju sprejemanja za slovensko energetiko zelo pomembnih dokumentov, ki so fazi javne obravnave. Prehod Evrope in s tem tudi Slovenije v malo ali brezogljično družbo, postavlja slovensko energetiko, kot tudi vso državo in njene prebivalce, pred številne izzive. Tem izzivom  bomo kos samo, če bodo strateški energetski dokumenti nastali z maksimalnim možnim konsenzom med  socialnimi  partnerji.

Po obširni in konstruktivni razpravi je Konferenca SDE sprejela Pravilnik o financiranju in finančno materialnem poslovanju SDE Slovenije.

Prav tako so nosilci funkcij podali poročilo o tekočih aktivnostih v katerih sodeluje SDE Slovenije. Posebne pozornosti je bilo deležno  poročilo o aktivnostih na področju spoštovanja posameznih določb KPES, ki je bila prenovljena že leta 2017, vendar se v celoti še ne spoštuje, kot tudi aktivnosti na mednarodnem področju.

Člani Konference SDE Slovenije so si ob zaključku Konference za leto 2020 postavili zelo ambiciozen plan, ki ga bo možno realizirati le ob sodelovanju vseh članov SDE Slovenije.