Predsedstvo SDE Slovenije je s strani EZS, ki je postal pravni naslednik Vlade RS pri sklepanju KP dejavnosti, prejelo predlog novih Kolektivnih pogodb za elektrogospodarstvo in premogovništvo Slovenije.

Dopis članom_KP_EZS