V sindikatu delavcev dejavnosti energetike Slovenije (SDE Slovenije) zagovarjamo stališče, da je Energetika paradni konj slovenskega gospodarstva, da je zanesljiva oskrba z električno energijo osnova za razvoj in rast gospodarstva ter da je osnovna življenjska dobrina za potrošnike. Tuj kapital res prinaša obljube, a na dolgi rok odnaša delovna mesta, razvoj, vzdrževanje in naložbe v infrastrukturo, kar ima za posledico slabšanje zanesljivosti in kvalitete oskrbe z električno energijo. Tu ne gre za populistične besede, ampak za dejstva, ki izhajajo iz izkušenj posameznih evropskih držav, ki so privatizirale ključna infrastrukturna podjetja. Napake iz preteklosti popravljajo s ponovno nacionalizacijo. Imamo Slovenci denar za to!?

Energetike NE proDAMO_povzetek okroglih miz