Stavkovni odbor sindikata SDE družbe Nafte Petrochem, je na svoji 8. izredni seji, 25.7.2014 ugotovil, da so bile, na osnovi pogajanj s poslovodstvom, stavkovne zahteve z dne 20.7.2014 le delno izpolnjene, zato so sprejeli sklep o izpeljavi generalne stavke 4.8.2014, s pričetkom ob 7.uri, o čemer so obvestili poslovodstvo družbe. Stavka bi bila preložena, v kolikor bi zaposleni prejeli razliko plače za mesec maj 2014 in plačo za mesec junij 2014 v celoti, najkasneje v petek, 1.8.2014 do 12. ure. Stavkovni odbor se je sestal 4.8.2014 ob 6. uri in ugotovil, da poslovodstvo do navedenega roka ni izpolnilo stavkovnih zahtev, prav tako se direktor družbe pred začetkom stavke, kakor tudi kasneje ni pojavil v podjetju, zato so zaposleni pričeli s stavko, ki bo trajala do preklica oziroma do izpolnitev zahtev.  

Šele nekaj minut po pričetku stavke, pa je stavkovni odbor prejel Sporočilo poslovodstva Nafta Lendava, pod katerim sta podpisana generalni direktor NAFTA Lendava d.o.o. ter direktor NAFTA Petrochem. V Sporočilu sporočata, da verjameta v dobronamernost vseh tistih, ki so se odločili za generalno stavko, obljubljata izplačilo junijske plače in plačilo prispevkov za mesec maj do 11.8.2014. Hkrati pa tem istim dobronamernežem nalagata odgovornost za posledice, ki jih bodo utrpeli tako NAFTA Lendava – stečaj, NAFTA Petrochem – stečaj, posledično dosežen 5x manjša vrednost podjetja, izgubo delovnih mest …

Po vsem tem se poraja vprašanje, ali ni poslovodstvo s tem, ko 1.8.2014 do 12. ure ni izpolnilo stavkovnih zahtev, ko ni vzpostavilo stika s stavkovnim odborom, ko se direktor ni pojavil v podjetju pred pričetkom generalne stavke, ko je prispelo Sporočilo poslovodstva o izplačilu plače za junij in prispevkov za maj po pričetku stavke, ali ni poslovodstvo s tem zaposlene zavestno pripeljalo do generalne stavke z namenom prelaganja odgovornosti za položaj v družbi NAFTA Petrochem na stavkajoče, na pleča delavcev, ki želijo le plačilo za svoje delo, ki hočejo delati in si želijo nadaljevanje proizvodnje, ki si želijo človeka dostojno življenje. Ali ne skuša poslovodstvo s tem prikriti svoje nesposobnosti in jo prevaliti na stavkajoče?

 

Sporočilo poslovodstva_Stavka_2014_08_04

Sindikat NP_odgovor na sporočilo poslovodstva_Stavka_2014_08_04