Izvršni odbor sindikata Nafta Petrochem se je, zaradi neizpolnjevanja obveznosti do zaposlenih, na svoji seji 4. .4 .2014 preimenoval v stavkovni odbor in poslovodstvu družbe Nafta Petrochem napovedal 8 urno opozorilno stavko, ki se je pričela 10. 4. 2014 ob 6. uri.

Stavkovne zahteve:
– izplačilo plače za mesec februar 2014 do 7. 4. 2014
– izplačilo plače za mesec marec 2014 na dan zapadlosti
– poplačilo zaostalega prispevka za mesec december 2013 in januar 2014, do zapadlosti plače za mesec marec 2014

 

Opozorilna stavka v Nafti Petrochem