Zanesljiva oskrba z električno energijo je osnova za razvoj in rast gospodarstva in tudi osnovna življenjska dobrina za potrošnike. To je poudarek okrogle mize v Mariboru, ki je potekala v organizaciji SDE Slovenije pod geslom »Energetike ne prodamo« in na kateri so sodelovali tudi predstavniki lokalnih energetskih podjetij, predstavniki gospodarstva, občine kot tudi državljani. Udeleženci okrogle mize so si bili enotni, da prodaja slovenske energetike ni pametna odločitev. Na to je opozoril tudi gost iz tujine Steve Thomas, profesor za energetsko politiko in raziskave iz Anglije,  ki je še prav posebej izpostavil, da je privatizacija energetike enosmerna ulica iz katere ni vrnitve nazaj. 

Sporočilo za javnost_okrogla miza Maribor_2014_03_11

PPT_okrogla miza_11032014

Intervju_Steve_Thomas