Na skupnem sestanku predstavnikov SDE Slovenije ter predstavnikov sindikata, vodstva in lastnika družbe RTH d.o.o., so bili predstvavljeni zahtevani ukrepi oziroma pogoji za nadaljnji obstoj in poslovanje družbe.

Informacija o zahtevanih ukrepih za nadaljnji obstoj družb RTH d.o.o.

IMG_2892_1_rsz