Predsedstvo SDE Slovenije je Vlado ponovno opozorilo, da gtrditev “EZ-1 se potem, ko smo na odboru ESOE s sindikati sklenili dogovor o podpori, ni spremenil v nobeni vsebini, ki bi zadevala dogovorjeno vsebino” ne drži, saj je bila brez soglasja socialnih partnerjev spremenjena vsebina določila, ki govori o delitvi bistvenih nalog GJS SODO na dva dela kar pomeni ogroženost ekonomsko socialne varnosti zaposlenih v elektrodistribuciji.

Dopis Vladi – odgovor na trditve v zvezi s spr. EZ-1

IMG_8150_1_rsz