SDE Slovenije
Dalmatinova 4/III

1000 LJUBLJANA

 

 

Vlada RS
Ga. Alenka Bratušek – predsednica
G. Samo Omerzel – minister

 

Zadeva:   Problematika RTH in socialni dialog v energetiki

Kongres  SDE Slovenije se je v mesecu aprilu 2013  seznanil s problematiko v družbi Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. (v nadaljevanju RTH) v zapiranju. Sprejeti so bili sklepi, da SDE Slovenije apelira na Vlado RS, da stori vse, da se tej družbi omogoči normalno izvajanje programa zapiranja,  s poudarkom na razreševanju kadrovsko socialnega programa.

Pomemben element v tem programu je tudi morebitno odprtje novega rudnika Brnica, saj bi
se v tem  primeru kar nekaj delavcev iz RTH lahko prezaposlilo v novem rudniku.

Poudariti moramo, da SDE Slovenije od sprejetja Zakona o postopnem zapiranju RTH, spremlja proces zapiranja in se aktivno vključuje v iskanje rešitev za presežene delavce. SDE Slovenije  obsoja hitre in nepremišljene rešitve, ki jih namerava vlada realizirati že v letošnjem letu. Program, ki se izvaja že od leta 2000, je v tem času zmanjšal število zaposlenih na ali za? približno 1000 oseb.

Tudi v preteklih letih so se pojavljale težave pri zagotavljanju sredstev za izvajanje zakona, vendar smo z dialogom med socialnimi partnerji do sedaj uspešno reševale za nastale težave.

Skrb vzbujajoče pa je, da od pričetka delovanje aktualne vlade nam, spoštovana ga. predsednica in spoštovani g. minister, žal ni uspelo vzpostaviti socialnega dialoga. Navkljub dejstvu, da je energetika dejavnost, ki trenutno dobro deluje, se tudi tukaj pojavljajo težave. Energetika je dejavnost izrednega pomena v državi in prav zato imamo za namene razreševanja nastalih težav in problemov, ekonomsko socialni odbor za energetiko (ESOE), ki je do sedaj s svojim delovanjem uspešno preprečil marsikatero zaostrovanje in uspešno začrtal smer delovanja energetskih družb.

Na razširjeni seji predsedstva SDE Slovenije 24.06.2013, je bilo ugotovljeno, da vlada RS očitno SDE Slovenije ne smatra kot socialnega partnerja, saj si drugače ne znamo razlagati dejstva, da navkljub številnim pozivom SDE Slovenije ni prejel nobenega odgovora, v okviru razreševanja problematike zasavske energetike. Prav tako ni bilo nobenega odziva na izpostavljen problem EZ – 1. Predsedstvo SDE Slovenije je zato sprejelo sklep, da se vlado RS in resorno ministrstvo ponovno pozove, da nas najkasneje do 15.07. 2013 seznani s svojo strategijo v slovenski energetiki, ki zajema tudi zgoraj omenjeno problematiko.

Predsedstvo SDE Slovenije prav tako do 17.07.2013 pričakuje  dogovor o načinu razrešitve nastale problematike v okviru socialnih partnerjev, v nasprotnem primeru pa bomo širšo slovensko javnost seznanili z vašim neodgovornim ravnanjem pri upravljanju državnega premoženja, ki vam je bilo zaupano.

SDE Slovenije bo za zaščito ekonomsko socialnega položaja zaposlenih v energetiki uporabil vsa z slovensko zakonodajo predvidena sredstva in ukrepe.

Sindikalni pozdrav!

 

Predsednik SDE Slovenije Branko SEVČNIKAR

 

Ljubljana, 26. 6. 2013