INFO: +386 (0)1 434 12 91 ali sde@sindikat-zsss.si

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije

O Sindikatu delavcev dejavnosti energetike Slovenije

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije (v nadaljevanju: SDE Slovenije) je samostojna, prostovoljna, demokratična, nestrankarska stanovsko-interesna panožna organizacija, v katero se delavci dejavnosti energetike in ostalih dejavnosti v Republiki Sloveniji včlanjujejo zato, da bi v njej na organiziran način izražali in uresničevali svoje posebne in skupne interese, uveljavljali in varovali svoj ekonomski, pravni in socialni položaj, pravice delavcev in članov sindikata v skladu s programskim dokumentom in Statutom SDE Slovenije, temeljnim programskim dokumentom in Statutom Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, z mednarodnimi konvencijami in načeli pravne države.