Prostovoljno pokojninsko zavarovanje

Vsa podjetja vključena v SDE Slovneije imajo za svoje zaposlene urejeno tudi dodatno pokojninsko zavarovanje.

Kaj je prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje?

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje predstavlja temeljno obliko varčevanja za starost v Sloveniji, ki jo država spodbuja z davčnimi olajšavami. Predstavlja zbiranje denarnih sredstev na osebnih računih zavarovancev, vključenih v to obliko zavarovanja, z namenom, da se jim ob dopolnitvi določene starosti ali v drugih primerih, določenih s pokojninskim načrtom ali z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), zagotovi pravica do dodatne pokojnine ali druge pravice.