Zakaj se včlaniti

  • Delodajalec mora sindikatu zagotoviti pogoje za hitro in učinkovito opravljanje sindikalnih dejavnosti
  • Predloge splošnih aktov, s katerimi delodajalec določa organizacijo dela ali obveznosti, ki jih morajo delavci poznati zaradi izpolnjevanja pogodbenih in drugih obveznosti, mora delodajalec pred sprejemom posredovati v mnenje sindikatom pri delodajalcu
  • Pri pravnih prenosih podjetij ali spremembah delodajalca morata delodajalec prenosnik in delodajalec prevzemnik najmanj 30 dni pred prenosom obvestiti sindikate pri delodajalcu in se najmanj 15 dni pred prenosom z njimi posvetovati o pravnih, ekonomskih in socialnih posledicah prenosa in o predvidenih ukrepih za delavce
  • Ob zahtevi delavca mora delodajalec o nameravani redni ali izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi pisno obvestiti sindikat, katerega član je delavec ob uvedbi postopka
  • Sindikat lahko nasprotuje odpovedi pogodbe o zaposlitvi in delavec lahko zahteva zadržanje. Na ta način prenehanje pogodbe o zaposlitvi ne učinkuje do poteka roka za arbitražno oziroma sodno varstvo
  • Pri odpovedi pogodb o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov mora delodajalec o razlogih za prenehanje potreb po delu delavcev čim prej obvestiti sindikat pri delodajalcu. Z njim se je dolžan posvetovati o predlaganih kriterijih za določitev presežnih delavcev in o možnih ukrepih za preprečitev in omilitev škodljivih posledic
  • Ob zahtevi delavca mora delodajalec ob uvedbi disciplinskega postopka pisno obvestiti sindikat, katerega član je delavec ob uvedbi postopka.