Pomoč iz solidarnostnih skladov

Solidarnostne pomoči članom se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju materialnih pomoči in po Kriterijih za določitev višine solidarnostne pomoči članom sindikata SDE Slovenije.