INFO: +386 (0)1 434 12 91 ali sde@sindikat-zsss.si

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije

Pomoč iz solidarnostnih skladov

Solidarnostne pomoči članom se dodeljujejo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju materialnih pomoči in po Kriterijih za določitev višine solidarnostne pomoči članom sindikata SDE Slovenije.