O Sindikatu delavcev dejavnosti energetike Slovenije

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije (v nadaljevanju: SDE Slovenije) je samostojna, prostovoljna, demokratična, nestrankarska stanovsko-interesna panožna organizacija, v katero se delavci dejavnosti energetike in ostalih dejavnosti v Republiki Sloveniji...