INFO: +386 (0)1 434 12 18 ali sde.slovenije@siol.net

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije

Pravilnik

S Pravilnikom o dodeljevanju solidarnostne pomoči članom SDE Slovenije se določa način oblikovanja denarnih sredstev, vire sredstev ter merila in kriterije za dodeljevanje solidarnostne pomoči članom SDE Slovenije.

—–

PDFSolidarnostna pomoč | PRAVILNIK
PRAVILNIK O DODELJEVANJU SOLIDARNOSTNE POMOČI ČLANOM SDE SLOVENIJE