INFO: +386 (0)1 434 12 91 ali sde.slovenije@siol.net

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije

Obrazci in vloge

Ročno izpolnjen in podpisan, ter s strani predsednice/ka sindikata družbe potrjen obrazec pošljite na naslov:

Odbor za solidarnost
SDE Slovenije
Dalmatinova 4/III
1000 LJUBLJANA

 

OBRAZEC AVloga za dodelitev solidarnostne pomoči zaradi slabega socialnega stanja v družini

OBRAZEC BVloga za dodelitev solidarnostne pomoči zaradi elementarne in druge naravne nesreče na stanovanjskem objektu

OBRAZEC CVloga za dodelitev solidarnostne pomoči zaradi smrti člana SDE Slovenije

OBRAZEC D Vloga za dodelitev solidarnostne pomoči zaradi smrti ožjega družinskega člana

OBRAZEC E Vloga za dodelitev solidarnostne pomoči zaradi posebne zdravstvene ogroženosti in bolezni