INFO: +386 (0)1 434 12 18 ali sde.slovenije@siol.net

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije

Obrazci in vloge

Ročno izpolnjen in podpisan, ter s strani predsednice/ka sindikata družbe potrjen obrazec pošljite na naslov:

Odbor za solidarnost
SDE Slovenije
Dalmatinova 4/III
1000 LJUBLJANA

 

PDF

OBRAZEC A | Vloga za dodelitev solidarnostne pomoči
ZARADI SLABEGA SOCIALNEGA STANJA V DRUŽINI

 

PDFOBRAZEC B  | Vloga za dodelitev solidarnostne pomoči
ZARADI ELEMENTARNE IN DRUGE NARAVNE NESREČE NA STANOVANJSKEM OBJEKTU

 

PDFOBRAZEC C  |  Vloga za dodelitev solidarnostne pomoči
ZARADI SMRTI ČLANA SDE SLOVENIJE

 

PDFOBRAZEC D  |  Vloga za dodelitev solidarnostne pomoči
ZARADI SMRTI OŽJEGA DRUŽINSKEGA ČLANA

 

PDFOBRAZEC E  |  Vloga za dodelitev solidarnostne pomoči
ZARADI POSEBNE ZDRAVSTVENE OGROŽENOSTI IN BOLEZNI