INFO: +386 (0)1 434 12 91 ali sde.slovenije@siol.net

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije

Obrazci in vloge

Ročno izpolnjeno in podpisano, ter s strani predsednice/ka sindikata družbe potrjeno vlogo pošljite na naslov:

Odbor za solidarnost
SDE Slovenije
Dalmatinova 4/III
1000 LJUBLJANA

 

Vloga za dodelitev solidarnostne pomoči zaradi slabega socialnega stanja v družini

Vloga za dodelitev solidarnostne pomoči zaradi elementarne in druge naravne nesreče na stanovanjskem objektu

Vloga za dodelitev solidarnostne pomoči zaradi smrti člana SDE Slovenije

Vloga za dodelitev solidarnostne pomoči zaradi smrti ožjega družinskega člana

Vloga za dodelitev solidarnostne pomoči zaradi posebne zdravstvene ogroženosti in bolezni