INFO: +386 (0)1 434 12 91 ali sde.slovenije@siol.net

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije

Solidarnostna pomoč

Solidarnostno pomoč članom, ki so preko sindikata podjetja/družbe vključeni v solidarnostni sklad, zagotavlja SDE Slovenije iz sredstev članarine za solidarnostne namene. Sredstva solidarnostnega sklada se praviloma zagotovijo z enkratnim letnim plačilom članarine sindikatov podjetij/družb. Sredstva solidarnostnega sklada se zagotavljajo tudi z donatorstvom pravnih in fizičnih oseb.

Solidarnostna pomoč se dodeljuje članom v primeru socialne ogroženosti in v primeru reševanja elementarnih in drugih nesreč, ki prizadenejo člana. Solidarnostna pomoč se dodeli družini člana ob njegovi smrti, kakor tudi članu ob smrti ožjega družinskega člana in sicer za naslednje družinske člane: (mož/žena, izven zakonski partner/ka, otroci/posvojenci).