INFO: +386 (0)1 434 12 91 ali sde.slovenije@siol.net

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije

Varstvo pravic iz kolektivne pogodbe

Sindikat in delodajalec sta stranki, ki skleneta kolektivno pogodbo za območje republike ali za posamezno dejavnost, sklepajo pogodbo sindikata in Gospodarska zbornica Slovenije.

Pogodbeni stranki v skladu s 113. členom Zakona o delovnih razmerjih in plačah v Kolektivni pogodbi dogovorita tudi medsebojne pravice in obveznosti, zlasti: izvajanje sklenjene KP v celotnem obsegu, tako glede medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti ter pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev in organizacij oziroma delodajalcev.

Pogodbeni stranki v Kolektivni pogodbi sta se dolžni obveščati o izvajanju pogodbe, o uresničevanju v njej določenih pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev in delodajalcev ter o drugih vprašanjih, pomembnih za kolektivno sporazumevanje.

Kolektivna pogodba za elektrogospodarstvo Slovenije je bila podpisana 28. junija 1996.