Nadomestilo v primeru stavke

Sindikat SDE Slovenije je ustanovil stavkovni sklad, ki se na podlagi delitvenih razmerij mesečno polni iz plačane članarine članov Koriščenje sredstev stavkovnega sklada in pravica do teh sredstev stavkovnega sklada je opredeljena v Statutu SDE Slovenije.