INFO: +386 (0)1 434 12 91 ali sde.slovenije@siol.net

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije

Kartica ugodnosti ZSSS

KARTICA UGODNOSTI

Vsi člani sindikata  lahko s kartico ugodnosti koristite ugodnosti najrazličnejših ponudnikov, s čimer vam želimo olajšati vsakdanje nakupovanje in vam privoščiti ugodnejše prijetne urice.

Kartico ugodnosti lahko uporabljate na vseh poslovnih objektih, kjer opazite nalepko. Seznam ponudnikov je objavljen na spodnji povezavi PONUDNIKI, na spletni strani Zvese svobodnih sindikatov Slovenije in v glasilu Delavska enotnost.

Kartica ugodnosti Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je tudi plačilna kartica Maestro. Vsak član sindikata, ki to želi, lahko svojo sedanjo kartico ugodnosti zamenja s plačilno kartico ugodnosti ZSSS–DH in z njo, poleg dosedanjega načina uveljavljanja ugodnosti na številnih lokacijah po vsej Sloveniji, v mnogih primerih tudi plača storitev ali izdelek, ki ga kupuje, po nižji ceni.

 PONUDNIKI

Kartico ZSSS prejmejo vsi člani ZSSS. Pravilnik kartice ugodnosti določa naslednje:

  • kartica je veljavna samo z identifikacijskim dokumentom
  • kartice je neprenosljiva in jo lahko uporablja le oseba, na katero se glasi
  • imetnik lahko uporablja kartico pri uveljavljanju ugodnosti pri cenah storitev ali izdelkov, ki jih nudijo podjetja, organizacije, klubi in drugi pravni subjekti, navedeni na spletnih straneh oz. na drugih obvestilih ZSSS
  • kartica velja do konca koledarskega leta, označenega na kartici
  • izdajatelj lahko imetniku prekliče veljavnost kartice, če jo uporablja v nasprotju s splošnimi pogoji ali če ne izpolnjuje pogojev za pridobitev kartice
  • izgubo kartice mora imetnik v pisni obliki prijaviti izdajatelju. Po prejemu obvestila izdajatelj izda imetniku novo kartico

Vse, ki še niste člani ZSSS in bi radi ceneje nakupovali, vabimo, da ročno izpolnjeno in podpisano ter s strani predsednika sindikata podjetja potrjeno izjavo pošljete na naslov:

PRISTOPNA IZJAVA

SDE Slovenije
Dalmatinova 4/III
1000 LJUBLJANA