INFO: +386 (0)1 434 12 91 ali sde.slovenije@siol.net

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije

Novice

27. marec – Dan solidarnosti v podporo srbskim delavcem

27. marec 2014 je izbran kot dan solidarnosti in skupni akcijski dan za podporo srbskim delavcem. Kar se danes dogaja v Srbiji in tudi v JV Evropi, z nižanjem plač in ukinitvijo pravic delavcev, je nasilen napad kapitala na delavce. RETUN See - mreža energetskih sindikatov JV EU, katere član je tudi SDE Slovenije, je pripravljena v vsakem trenutku podpreti boj vsakega delavca v vsaki državi, nad katerim se bo izvajal barbarski napad, kot se to dogaja danes s srbskimi delavci.

Preberi več

Okrogla miza “Energetike ne prodamo”, Maribor, 11. 3. 2014

Zanesljiva oskrba z električno energijo je osnova za razvoj in rast gospodarstva in tudi osnovna življenjska dobrina za potrošnike. To je poudarek okrogle mize v Mariboru, ki je potekala v organizaciji SDE Slovenije pod geslom »Energetike ne prodamo« in na kateri so sodelovali tudi predstavniki lokalnih energetskih podjetij, predstavniki gospodarstva, občine kot tudi državljani. Udeleženci okrogle mize so si bili enotni, da prodaja slovenske energetike ni pametna odločitev. Na to je opozoril tudi gost iz tujine Steve Thomas, profesor za energetsko politiko in raziskave iz Anglije, ki je še prav posebej izpostavil, da je privatizacija energetike enosmerna ulica iz katere ni vrnitve nazaj.

Preberi več

Javni poziv predsednici vlade

Spoštovana predsednica Vlade RS, gre za pomembno odločitev, gre za odločitev o energetski (ne)odvisnosti republike Slovenije. Zato apeliramo na vas, da sprejmete preudarno in dolgoročno odgovorno odločitev glede (ne)prodaje slovenskih energetskih podjetij.

Preberi več

Sporočilo za javnost

Država je lahko dober gospodar, kar kaže tudi podatek, da ima Slovenija 4. najbolj učinkovito energetsko omrežje za distribucijo v EU, velik del potreb po energiji pokrivajo naše lastne kapacitete. Ostaja prostor za rast, ki ga lahko in ga moramo izkoristiti. Ne potrebujemo tujih lastnikov, ampak profesionalno vodstvo, ki bo zasledovalo tržno usmerjene cilje, in nacionalno energetsko strategijo.

Preberi več

Pismo članstvu SDE Slovenije

Skupaj moramo preprečiti nerazumne in nestrokovne odločitve na področju energetike. Ne učimo se na lastnih napakah, predrago jih bomo plačali. Zato bo naše stališče tudi v prihodnje jasno: Ne prodajajmo brezglavo ključnih državnih podjetij za ceno lastne dolgoročne energetske odvisnosti!

Preberi več

Javna zahvala vsem delavcem ELES-a in elektrodistribucijskih podjetij

Javna zahvala vsem delavcem ELES-a in elektrodistribucijskih podjetij za požrtvovalnost ob katastrofi, ki je povzročila večje motnje pri oskrbi z električno energijo prebivalcev in gospodarstva na področju celotne republike Slovenije.

Preberi več

Dopis predsednici vlade

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije (SDE) odločno nasprotuje prodaji slovenskih energetskih podjetij, zato bo v zaščito interesov slovenske energetike kakor tudi v zaščito interesov vseh slovenskih porabnikov, izvedel vse s slovensko in evropsko zakonodajo predvidene aktivnosti, v kolikor ne bo prišlo do dogovora o spremembi nekaterih členov predloga zakona o SDH v okviru ESOE.

Preberi več

Pismo Vladi republike Slovenije

Osnutek zakona o SDH, ki je bil predstavljen socialnim partnerjem v okviru ESS, daje več vprašanj kot odgovorov, na kašen način se bo v R Sloveniji upravljalo z državnim premoženjem. Energetika je dejavnost, ki ima s svojim delovanjem multiplikativen učinek na vse ostale dejavnosti v RS, zato na tem področju odnose med socialnimi partnerji urejamo v okviru ESOE (Ekonomsko-socialni odbor na področju energetike).

Preberi več

Zahtevani ukrepi oziroma pogoji za nadaljnji obstoj in poslovanje družbe RTH d.o.o..

Na skupnem sestanku predstavnikov SDE Slovenije ter predstavnikov sindikata, vodstva in lastnika družbe RTH d.o.o., so bili predstvavljeni zahtevani ukrepi oziroma pogoji za nadaljnji obstoj in poslovanje družbe RTH d.o.o..

Preberi več

Dopis Vladi – odgovor na trditve v zvezi s spremembami EZ-1

Predsedstvo SDE Slovenije je Vlado ponovno opozorilo, da gtrditev "EZ-1 se potem, ko smo na odboru ESOE s sindikati sklenili dogovor o podpori, ni spremenil v nobeni vsebini, ki bi zadevala dogovorjeno vsebino" ne drži, saj je bila brez soglasja socialnih partnerjev spremenjena vsebina določila, ki govori o delitvi bistvenih nalog GJS SODO na dva dela kar pomeni ogroženost ekonomsko socialne varnosti zaposlenih v elektrodistribuciji.

Preberi več