INFO: +386 (0)1 434 12 91 ali sde.slovenije@siol.net

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije

Novice

Javni poziv generalnemu direktorju HSE d.o.o.

Predsednik SDE Slovenije je pozval Blaža Košoroka, generalnega direktorja HSE d.o.o., da zaposlenim v skupini HSE pojasni, na kakšni osnovi je bila izplačana uspešnost v družbi HSE d.o.o..

Preberi več

Pismo vladi

Kongres SDE Slovenije se je v mesecu aprilu 2013 seznanil s problematiko v družbi Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o. (v nadaljevanju RTH) v zapiranju. Sprejeti so bili sklepi, da SDE Slovenije apelira na Vlado RS, da stori vse, da se tej družbi omogoči normalno izvajanje programa zapiranja, s poudarkom na razreševanju kadrovsko socialnega programa.

Preberi več

Bojan Majhenič, sindikat DEM

"Na Dravi imamo črpalnega potenciala (akumulacije, ko ni sonca in vetra) po moji oceni med 800 in 1000 MW. To bo v bodočnosti tudi naši družbi in okolju, v katerem živimo, omogočilo gospodarski razvoj."

Preberi več

V. Kongres SDE Slovenije

24. in 25. aprila 2013 je potekal V. kongres SDE Slovenije, na katerem so delegati izvolili predsednika in podpredsednike SDE Slovenije ter člane Nadzornega odbora in Statutarne komisije SDE Slovenije.

Preberi več

Energetika mora biti predmet dolgoročne strategije

Stelišče SDE glede privatizacije slovenske energetike je povsem jasno: zagovarjamo 100-odstotno lastništvo distribucijskih podjetij nad prodajnimi družbami ...

Preberi več