INFO: +386 (0)1 434 12 91 ali sde.slovenije@siol.net

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije

Novice

Izjava za javnost

Člani Konference SDE Slovenije so na seji v Ankaranu, dne 27. 11. 2015, obravnavali dogajanje v družbah elektrogospodarstva Slovenije. Skupna ugotovitev prisotnih je bila, da se razmere v elektrogospodarstvu nevarno poslabšujejo.

Preberi več

Podpora stavkajočim policistkam in policistom

V SDE Slovenije dajemo polno podporo stavkajočim policistkam in policistom pri njihovih stavkovnih zahtevah, saj smo prepričani, da so več kot legitimne in upravičene.

Preberi več

SDE Slovenije podal pripombe na predlog smernic za izdelavo EKS

V SDE Slovenij ugotavljamo je, da je dokument zelo splošen in kot na takšnega, nanj ni možno in smiselno dajati konkretnih in podrobnih pripomb, ampak zgolj splošne poglede, kar je v tem trenutku verjetno tudi namen izdelovalca.

Preberi več

Predsedstvo SDE Slovenije zavrnilo predlog novih panožnih kolektivnih pogodb

Predsedstvo SDE Slovenije je s strani EZS, ki je postal pravni naslednik Vlade RS pri sklepanju KP dejavnosti, prejelo predlog nove Kolektivne pogodbe dejavnosti. Po temeljiti preučitvi teksta je predsedstvo ugotovilo, da predstavlja predlog po vsebini povsem novo Kolektivno pogodbo, kar pa je v nasprotju z do sedaj sprejetimi dogovori in sklepi, ki so bili sprejeti v okviru socialnega dialoga in govorijo o nadaljevanju aktivnosti za spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe dejavnosti. Vsebina predloga nove Kolektivne pogodbe korenito posega v do sedaj pridobljene pravice in zmanjšuje ekonomsko socialno varnost zaposlenih v dejavnosti.

Preberi več

Protestni shod proti privatizaciji – Ljubljana (Kongresni trg), 11. 6. 2015 ob 17. uri

Gre za širši proces uničevanja gospodarske podlage naše države, v katerem bodo samostojna, inovativna in uspešna podjetja, infrastruktura ter naravni monopoli spremenjeni v podružnice velikih korporacij. Njihov denarni tok (amortizacija in dobiček) se bo odlival v tujino, podjetja pa se bodo krčila. Nekatere upravljavske, razvojne in tržne funkcije bo prevzel nov lastnik. V Slovenji bo manj delovnih mest, manj družbeno odgovornih podjetij in vse več prosilcev za različne oblike pomoči.

Preberi več

1. Maj – praznik dela

Praznik dela je simbol delavk in delavcev, simbol našega boja za delavske in socialne pravice.

Preberi več

Konferenca SDE Slovenije – april 2015

"Leto 2014 je bilo leto, ki nam bo za vedno ostalo v spominu, leto, v katerem so se začele dogajati stvari, o katerih ne bi pred časom niti pomislili, leto, ki je začetek velikih sprememb v energetskem sektorju in tudi v celotni družbi", je na konferenci SDE Slovenije poudaril predsednik Branko Sevčnikar.

Preberi več

Akcijski dan solidarnosti z delavci v Turčiji

Delavci po svetu niso samo izkoriščani s strani kapitalističnega sistema, ampak so celo umorjeni s strani pohlepnih delodajalcev, ki jim je dobiček pomembnejši od varnosti zaposlenih. Tisoče zaposlenih vsako leto umre zaradi delovnih nesreč. Nenadzorovani pohlep lastnikov, ki so preko privatizacij in njim prirejenih deregulacij usmerjeni zgolj v maksimiranje dobička, je pogost razlog za tovrstne umore, ki se vsako leto drastično povečujejo.

Preberi več

Opozorilni shod proti razprodaji državnega premoženja

V soboto, 7. februarja 2015, ob 16. uri, se bo v organizaciji civilne družbe na Kongresnem trgu v Ljubljani odvijal opozorilni shod proti razprodaji državnega premoženja. Z opozorilnim shodom se bo zahtevalo takojšnjo zaustavitev potekajočih privatizacijskih postopkov, spremembe v državnih podjetjih v smeri soupravljanja ter večjega političnega in družbenega nadzora nad njimi in začetek javne razprave o razvojni strategiji Slovenije.

Preberi več

Ponudba Delavske hraninlnice za člane SDE Slovenije

Delavska hranilnica ponuja članom SDE ugodne bančne storitve in kredite.

Preberi več