INFO: +386 (0)1 434 12 91 ali sde.slovenije@siol.net

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije

Novice

Generalna stavka v Nafti Petrochem, Lendava 4. 8. 2014

Stavkovni odbor sindikata SDE Nafta Petrochem je 20.7.2014, zaradi neizplačila plač in prispevkov kot tudi zaradi negotovega ekonomsko-socialnega položaja zaposlenih, sprejel sklep o napovedi generalne stavke za 28.7.2014, ki je bila po delnem poplačilu obveznosti do zaposlenih prestavljena na 4.8.2014.

Preberi več

SDE je v imenu Zavezništva sindikatov energetske, železniške, pristaniške in cestne dejavnosti, v domu Zveze svobodnih sindikatov organizirali soočenje političnih strank.

V torek, 7.7. 2014 je SDE Slovenije v imenu Zavezništva sindikatov energetske, železniške, pristaniške in cestne dejavnosti, v domu Zveze svobodnih sindikatov organizirali soočenje političnih strank. Povabili smo politične stranke in skupine, ki imajo dejansko možnost vstopiti v parlament in sooblikovati politiko in skozi njo tudi našo nadaljnjo prihodnost.

Preberi več

Sporazum o medsebojnem sodelovanju sindikatov iz energetske, železniške, pristaniške in cestne dejavnosti Slovenije

Sindikati iz energetske, železniške, pristaniške in cestne dejavnosti Slovenije smo sklenili Sporazum o medsebojnem sodelovanju, saj se zavedamo, da lahko poglobljeno sodelovanje sindikatov in izkoriščanje sinergij sindikalnega delovanja okrepi položaj sindikatov in dvigne raven varovanja ekonomskih in socialnih pravic našega članstva.

Preberi več

Dopis članstvu SDE Slovenije

Glede na dogodke, ki smo jim bili priča med prvomajski počitnicami in posledično zaostrovanjem dialoga s sindikatom ter vse bolj negotovega položaja delavk in delavcev v slovenski energetiki, je sindikat začel pospešeno izvajati akcije, ki so imele in imajo namen zaščititi zaposlene pred samovoljo predvsem uprave HSE-ja, ministrstva za infrastrukturo in SOD-a.

Preberi več

Humanitarna donacija

Dva šlepera humanitarne pomoći poslane su od strane inicitajtive "Vorarlberg hiflt". Za njima ide i kombi Udruženja ABC i bihaćkih muzičara sa lijekovima, higijenskim i dezinfekcijskim sredstvima koja su namijenjena za Dom zdravlja u Maglaju, a prikupljena su na humanitarnoj svirci koja je organizirana na gradskom trgu u Bihaću. Ovoj pošiljci pridružila se je velikodušna donacija sindikata SDE Slovenj Gradec iz Slovenije i osoblja restorana Kornat iz Beča u lijekovima.

Preberi več

Opozorilna stavka v družbi Nafta Petrochem, Lendava 10. 4. 2014

Izvršni odbor sindikata Nafta Petrochem se je, zaradi neizpolnjevanja obveznosti do zaposlenih, na svoji seji 4. .4 .2014 preimenoval v stavkovni odbor in poslovodstvu družbe Nafta Petrochem napovedal 8 urno opozorilno stavko za, ki se je pričela 10. 4. 2014 ob 6. uri.

Preberi več

Okrogla miza “Energetike ne prodamo”, Krško, 8. 4. 2014

»Država je lahko dober lastnik, potrebna je le jasna strategija in učinkovito, odgovorno upravljanje državnega premoženja! SDE vzpostavlja dialog s stroko, podjetji, civilno iniciativo, zakaj si vlada ne želi dialoga z nami? SDE preko medijev ponovno pošilja poziv predsednici vlade, naj odgovori na javno pismo, ki ga je prejela 7. 2. 2014.«

Preberi več

27. marec – Dan solidarnosti v podporo srbskim delavcem

27. marec 2014 je izbran kot dan solidarnosti in skupni akcijski dan za podporo srbskim delavcem. Kar se danes dogaja v Srbiji in tudi v JV Evropi, z nižanjem plač in ukinitvijo pravic delavcev, je nasilen napad kapitala na delavce. RETUN See - mreža energetskih sindikatov JV EU, katere član je tudi SDE Slovenije, je pripravljena v vsakem trenutku podpreti boj vsakega delavca v vsaki državi, nad katerim se bo izvajal barbarski napad, kot se to dogaja danes s srbskimi delavci.

Preberi več

Okrogla miza “Energetike ne prodamo”, Maribor, 11. 3. 2014

Zanesljiva oskrba z električno energijo je osnova za razvoj in rast gospodarstva in tudi osnovna življenjska dobrina za potrošnike. To je poudarek okrogle mize v Mariboru, ki je potekala v organizaciji SDE Slovenije pod geslom »Energetike ne prodamo« in na kateri so sodelovali tudi predstavniki lokalnih energetskih podjetij, predstavniki gospodarstva, občine kot tudi državljani. Udeleženci okrogle mize so si bili enotni, da prodaja slovenske energetike ni pametna odločitev. Na to je opozoril tudi gost iz tujine Steve Thomas, profesor za energetsko politiko in raziskave iz Anglije, ki je še prav posebej izpostavil, da je privatizacija energetike enosmerna ulica iz katere ni vrnitve nazaj.

Preberi več

Javni poziv predsednici vlade

Spoštovana predsednica Vlade RS, gre za pomembno odločitev, gre za odločitev o energetski (ne)odvisnosti republike Slovenije. Zato apeliramo na vas, da sprejmete preudarno in dolgoročno odgovorno odločitev glede (ne)prodaje slovenskih energetskih podjetij.

Preberi več