INFO: +386 (0)1 434 12 91 ali sde.slovenije@siol.net

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije

Novice

Kako do varne in zanesljive oskrbe z elektriko

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije je na strokovnem posvetu predstavil težave, dileme in perspektive razvoja slovenskega elektrogospodarstva. Strokovni posvet je izhodišče za oblikovanje programske platforme, s katero bo sindikat sodeloval v javni razpravi o Energetskem konceptu Slovenije, ki ga je pripravila Vlada RS. Poleg kritike nekaterih vladnih predlogov bo sindikat slovenski javnosti in politiki predstavil konkretne rešitve, s katerimi bi lahko v prihodnjih letih zgradili varen in zanesljiv sistem slovenske energetike.

Preberi več

Pismo predsednika SDE Slovenije članstvu

Preusmerjanje pozornosti javnosti od realnih problemov slovenskega elektrogospodarstva pred ključnimi izzivi, ki bodo za desetletja zakoličili perspektivo te panoge, je sredstvo za prikrivanje lastnih napak in zgrešenih poslovnih odločitev. Osebna diskreditacija predsednika SDE Slovenije je le eden od korakov na poti doseganja cilja in to je privatizacija energetskega sektorja.

Preberi več

Povzetek 44. Seje ESOE z dne 23. 3. 2017

MzI je iz postopka spreminjanja EZ-1 umaknilo predlog za uvedbo podpornih mehanizmov za proizvodnjo el. energije. Paradoks pa bi bil takrat, ko bi mi uvažali energijo proizvedeno v tujih elektrarnah, ki so deležne teh podpornih mehanizmov za katere smo se zavzemali tudi v SDE Slovenije.

Preberi več

“Pošteno plačilo in 8 ur dela”

Sindikati, udeleženci konference 16. februarja 2017 v Ljubljani, so sprejeli sklep o najnižji osnovni plači za I. tarifni razred po kolektivni pogodbi, ki naj bo v višini minimalne plače.

Preberi več

Informacija za člane SDE Slovenije

Odpovedana seja ESOE s strani MzI je jasen signal, da dane zaveze ob zaključku stavke ne bodo spoštovane. Zato bo potrebno ponovno pričeti z aktivnostmi za zaostrovanje socialnega dialoga.

Preberi več

30. 6. 2016 SOLIDARITY & ACTION DAY

30. junij 2016 je v aktivnostih RETUN-SEE dogovorjen kot dan solidarnosti z romunskimi delavci, ki bijejo bitke za kolektivne pogodbe.

Preberi več

Letna Konferenca SDE Slovenije

Člani Konference SDE Slovenije smo na letni konferenci potrdili poročila o delu SDE Slovenije v obdobju 2015-2016 ter program dela za obdobje 2016-2017. Po pregledu aktivnosti ostajajo temeljne programske usmeritve še vedno kažipot našemu delu, ki se skoraj v ničemer ne spreminjajo, ampak se v programu, ki ga zastavljamo, le dopolnjujejo. Če hočemo slediti programskim usmeritvam, si moramo postaviti visoke cilje, kar seveda ni težko, težje jih je doseči.

Preberi več

Deklaracija SDE Slovenije ob zadnjih dogodkih v TEŠ

V SDE Slovenije najodločneje zanikamo povezavo z dogodkom v TEŠ - u, ta dogodek najostreje obsojamo in seveda pričakujemo, da bodo preiskovalni organi čim prej našli krivca. Še več, ta obžalovanja in obsojanja vredni dogodek je vrgel slabo luč na legalne in legitimne sindikalne aktivnosti in prišel kot naročen tistim, ki lastno nesposobnost za vodenje tako velikih in zapletenih sistemov kot je TEŠ, zakrivajo z domnevnim zmanjševanjem stroškov, in to tako, da kljub prejšnjim obljubam in dogovorom odpuščajo ali premeščajo delavce na neustrezna in tudi za pol manj plačana delovna mesta.

Preberi več

Izjava za javnost 20. 4. 2016

Na podlagi sklepov sprejetih na seji Ekonomsko-socialnega odbora na področju energetike, ESOE, katerega člani so poleg SDE še Ministrstvo za infrastrukturo in Energetska zbornica Slovenije v prisotnosti predstavnika Ministrstva za finance in SDH, so člani stavkovnega odbora SDE Slovenije ter predsedniki stavkovnih odborov iz sindikatov družb na današnji skupni seji sprejeli sklep o končanju stavke v EGS.

Preberi več

Izjava za javnost 15. 4. 2016

Predstavniki SDE Slovenije so se v popoldanskih urah sestali s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo (MZI), Ministrstva za finance (MF), Slovenskega državnega holdinga (SDH) in Energetske zbornice ter se dogovorili, da se bo socialni dialog za razrešitev stavkovnih zahtev nadaljeval, naslednji sestanek se bo odvil v torek, 19. aprila 2016. Na podlagi dogovora o nadaljevanju socialnega dialoga, se je Stavkovni odbor SDE odločil, da se stavka napovedana za v ponedeljek, 18. aprila 2016 NE izvede.

Preberi več