INFO: +386 (0)1 434 12 91 ali sde.slovenije@siol.net

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije

Novice

Protest sindikatov pred GZS

Člani SDE Slovenije smo se 5. Decembra 2018 udeležili protestnega shoda pred upravno stavbo GZS za višje plače, ker: – […]

Preberi več

VI. KONGRES SDE SLOVENIJE

24. in 25. Aprila 2018 je v Ankaranu potekal VI. kongres SDE Slovenije, na katerem so delegatke in delegati izvolili […]

Preberi več

Kako do varne in zanesljive oskrbe z elektriko

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije je na strokovnem posvetu predstavil težave, dileme in perspektive razvoja slovenskega elektrogospodarstva. Strokovni posvet je izhodišče za oblikovanje programske platforme, s katero bo sindikat sodeloval v javni razpravi o Energetskem konceptu Slovenije, ki ga je pripravila Vlada RS. Poleg kritike nekaterih vladnih predlogov bo sindikat slovenski javnosti in politiki predstavil konkretne rešitve, s katerimi bi lahko v prihodnjih letih zgradili varen in zanesljiv sistem slovenske energetike.

Preberi več

Pismo predsednika SDE Slovenije članstvu

Preusmerjanje pozornosti javnosti od realnih problemov slovenskega elektrogospodarstva pred ključnimi izzivi, ki bodo za desetletja zakoličili perspektivo te panoge, je sredstvo za prikrivanje lastnih napak in zgrešenih poslovnih odločitev. Osebna diskreditacija predsednika SDE Slovenije je le eden od korakov na poti doseganja cilja in to je privatizacija energetskega sektorja.

Preberi več

Povzetek 44. Seje ESOE z dne 23. 3. 2017

MzI je iz postopka spreminjanja EZ-1 umaknilo predlog za uvedbo podpornih mehanizmov za proizvodnjo el. energije. Paradoks pa bi bil takrat, ko bi mi uvažali energijo proizvedeno v tujih elektrarnah, ki so deležne teh podpornih mehanizmov za katere smo se zavzemali tudi v SDE Slovenije.

Preberi več

“Pošteno plačilo in 8 ur dela”

Sindikati, udeleženci konference 16. februarja 2017 v Ljubljani, so sprejeli sklep o najnižji osnovni plači za I. tarifni razred po kolektivni pogodbi, ki naj bo v višini minimalne plače.

Preberi več

Informacija za člane SDE Slovenije

Odpovedana seja ESOE s strani MzI je jasen signal, da dane zaveze ob zaključku stavke ne bodo spoštovane. Zato bo potrebno ponovno pričeti z aktivnostmi za zaostrovanje socialnega dialoga.

Preberi več

30. 6. 2016 SOLIDARITY & ACTION DAY

30. junij 2016 je v aktivnostih RETUN-SEE dogovorjen kot dan solidarnosti z romunskimi delavci, ki bijejo bitke za kolektivne pogodbe.

Preberi več

Letna Konferenca SDE Slovenije

Člani Konference SDE Slovenije smo na letni konferenci potrdili poročila o delu SDE Slovenije v obdobju 2015-2016 ter program dela za obdobje 2016-2017. Po pregledu aktivnosti ostajajo temeljne programske usmeritve še vedno kažipot našemu delu, ki se skoraj v ničemer ne spreminjajo, ampak se v programu, ki ga zastavljamo, le dopolnjujejo. Če hočemo slediti programskim usmeritvam, si moramo postaviti visoke cilje, kar seveda ni težko, težje jih je doseči.

Preberi več