INFO: +386 (0)1 434 12 91 ali sde@sindikat-zsss.si

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije

Razlaga KPES

POSLOVNIK O DELU KOMISIJE ZA RAZLAGO IN NADZOR NAD IZVAJANJEM KPES

RAZLAGE: